SOMH - HLINSKO - TŘÍDÍCÍ LINKA
Přidal admin, Září 22 2017 09:49:47

 

Hlinsko - Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 19. jednání – 41. výzva (prioritní osa 3) dne 11. 7. 2017 schválila níže uvedený projekt k financování.

 

žadatel: Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko

název projektu: Hlinsko - třídící linka

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003365

 

popis projektu: předmětem projektu je pořízení třídící linky na zpracování separovaného odpadu

 

celkové zdroje: 11 265 100,00 Kč

 

celkové způsobilé výdaje -  9 310 000,00 Kč

 

příspěvek Unie - 2 327 500,00  Kč

 

Projekt SOMH - Hlinsko - třídící linka (112 kB)

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí.

 

Ing. Jandová Yvona