Otradov
Přidal admin, Srpen 02 2008 17:39:17

Otradov, jehož nadmořská výška je 520 m, leží ve svažitém údolí říčky Krounky v severovýchodní části mikroregionu Hlinecko. Do roku 1995 spadal Otradov pod obec Krouna, od 1. 1. 1996 je samostatnou obcí. Dnes zde žije 290 obyvatel.

První historická zmínka o obci pochází z roku 1349. Ke kulturním památkám patří gotický kostel sv. Bartoloměje původně patřící litomyšlské diecézi. Byl postaven koncem 15. století pro horníky pracující v blízkých vápencových dolech. Nahradil pravděpodobně starší románskou stavbu. Kostelní věž pochází z poloviny 16. století. Dílčí barokní úpravu prodělal kostel ve druhé polovině 18. století. Zajímavou technickou stavbou v obci je roubený Blažkův mlýn čp. 19 s uměleckým složením a se stodolou z období kolem roku 1800. Ve svahu podél potoka zůstaly zachovány tradiční poloroubené zemědělské usedlosti nesoucí charakteristické prvky zdejší lidové architektury. V roce 1786 vznikla v Otradově jednotřídní škola s vlastní budovou, která plnila svůj účel až do roku 1974. Poté byla zrekonstruována a do roku 1997 sloužila jako mateřská škola. Za zmínku stojí také pila, kde se vyrábí dřevěné potřeby pro domácnost.

Spojení s okolními obcemi a městy je zajištěno autobusovou a vlakovou dopravou (železniční stanice v nedaleké Krouně). Většina občanů dojíždí za prací do Hlinska a do Skutče. Žáci navštěvují základní školu v Krouně. V Otradově probíhají již řadu let hasičské soutěže.

 

Obec

adresa

Starosta

kód/IČO

Otradov

OÚ Otradov 112

Josef Bureš

11662/64782701

539 43

neuvolněný

telefon

mail/fax

www/IDDS

mobil

469341326

otradov@tiscali.cz

www.otradov.cz
9eua47u

603569376